Kam umístit akvárium
10.5.2016
Jak čistit akvarijní filtr
15.5.2016
Typy akvarijních filtrů

Typy akvarijních filtrů

Akvarijní filtry bývají běžně chápány jako přístroje pro filtraci, tedy odstraňování drobných mechanických nečistot z vody v akváriu. Toto je ale jen vedlejší, i když důležitá funkce filtrů do akvária, protože zajišťuje křišťálově čistou vodu. Tuto funkci nazýváme mechanická filtrace.

Hlavní a mnohem důležitější funkci, kterou zastávají filtry do akvária je biologická filtrace. Biologická filtrace zajišťuje přeměnu a odstraňování nežádoucích a často jedovatých odpadních látek, které nevidíme, protože jsou ve vodě rozpuštěny. Tento proces zajišťují některé druhy bakterií žijící ve filtrech a v akváriu.

Odkud se odpadní látky berou a jak je bakterie odstraňují? Výkaly ryb, zbytky krmiva a odumřelé části rostlin se ve vodě rozkládají, přičemž uvolňují látky, které mohou být rybám dlouhodobě škodlivé.
Určité druhy těchto bakterií se na přeměnu těchto látek specializují. A právě tyto druhy najdou ve filtru příznivé životní podmínky a v průběhu procesu zrání akvária (přibližně během dvou týdnů) se tam usídlí. Více se o tom dočtete v další části těchto stránek.

Pro začátek byste měli vědět, že existují vnitřní filtry, vnější filtry a závěsné filtry do akvária.

 

 

Vnitřní akvarijní filtry

Vnitřní akvarijní filtry

Vnitřní filtr do akvária

Vnitřní filtry se umísťují kompletně uvnitř akvária a z nádrže vede pouze elektrická šňůra. Tento typ filtru nesmí v akváriu zabírat moc prostoru, proto se jedná o zařízení menších rozměrů, které se umísťuje do rohu nádrže.

Filtrační náplň tvoří obvykle molitanová vložka, která zachytává hrubé nečistoty a zároveň poskytuje prostor k osídlení bakteriemi. Některé modely mívají také prostor pro umístění biologických filtračních médií.

Většina vnitřních filtrů má také tzv. venturiho systém. Jedná se o rozšíření, které do vody proudící z filtru přisává vzduch pomocí hadičky vyvedené nad hladinu akvária (znázorněno na obrázku vlevo). Jeho použití je méně vhodné, protože vzduchové bublinky na sebe navazují a odvádějí z vody kysličník uhličitý (CO2), který je nezbytný pro růst rostlin.

Údržba vnitřních filtrů do akvária probíhá v týdenních intervalech. To protože mají malý objem filtračních náplní a jejich zanesení se velmi rychle projevuje na snižující se kvalitě vody. Jednoznačným identifikátorem nutnosti údržby vnitřního filtru je snížení průtoku vody.

 

Výhody a nevýhody vnitřních filtrů

 • Nízká cena
 • Nemusí se instalovat hadice mimo akvárium
 • krátký interval údržby
 • horší přístupnost – musíme sahat do vody při udržbě
 • narušuje estetický dojem

 

 

Vnější akvarijní filtry

Vnější akvarijní filtr

Vnější akvarijní filtr

Vnější filtry se umísťují obvykle pod akvárium a do nádrže vede pouze nenápadná nasávací a výtoková hadice. V části umístěné pod akváriem se nachází sestava filtračních náplní a čerpadlo, které se stará o cirkulaci vody mezi filtrem a akváriem.

V porovnání s vnitřními filtry, mají vnější filtry mnohonásobně větší objem, což nám umožňuje použít mnohem vice filtračního materiálu. Většina nových, vnějších akvarijních filtrů, již filtrační náplně obsahuje.

 

Pokud filtr, který jste si pořídili, filtrační náplně neobsahuje, doporučujeme následující vyplnění filtračními materiály:

Do nejspodnějši vrstvy použijte keramické válečky, plastové ježky apod., které se starají o mechanickou filtraci a odfiltrují hrubé nečistoty.

Zbytek objemu filtru by měly vyplňovat materiály pro biologickou filtraci. Těchto materiálů existuje celá řada. Nejčastěji se používá pěnová vložka (molitan) nebo různě hrubé filtrační vaty, láva atd.

Mezi bezkonkurenčně nejlepší materiály pro biologickou filtraci patří sklokeramika. Tento materiál je velmi porézní a poskytuje spoustu prostoru pro osídlení užitečnými bakteriemi. Jako příklad uvádím Seachem Matrix, u kterého každý litr tohoto filtračního média poskytuje více než 700 m² plochy pro osídlení bakteriemi.

Ostatní filtrační materiály jako je rašelina nebo aktivní uhlí, nemají v akvarijním filtru začátečníka co dělat! Jedná se o speciální náplně pro účelovou úpravu akvarijní vody. Např. aktivní uhlí se používá k odstranění zbytku léčiv z vody.

 

Výhody a nevýhody vnějších filtrů

 • velký objem pro filtrační náplně
 • dlouhý interval údržby – více než 4 týdny
 • lze snadno dosáhnout křišťálově čisté vody
 • nenarušuje estetický dojem z akvária
 • vyšší pořizovací cena
 • riziko vyplavení bytu při havárii filtru

 

 

Závěsné akvarijní filtry

závěsný akvarijní filtr

závěsný akvarijní filtr

Závěsné akvarijní filtry se zavěšují na boční stěnu nádrže, Do akvária vede pouze trubice, která nasává vodu do filtru.

Tyto filtry jsou vhodné spíše pro otevřené akvária. Zavěšení na boku nádrže nedovoluje použití těchto filtrů pro akvária s krytem. Na rozdíl od vnitřních filtrů, umožňují závěsné filtry maximální využití prostoru v akváriu bez narušení layoutu nádrže. Další nespornou výhodou je možnost použití různých filtračních médií pro biologickou i mechanickou filtraci.

 

 

 

Výhody a nevýhody závěsných filtrů

 • možnost použít různé filtrační náplně
 • snadná přístupnost
 • prodloužený interval údržby
 • nelze použít na akvárium s krytem